عناصر فرم ها

فرم های ساخته شده با بوت استراپ ۳ و عناصر صفحه را مشاهده خواهید کرد


دمو پایه

سایز بزرگسایز متوسطسایز کوچک
افکت های ورودیشما میتوانید آیکون را از fontawesome و یا iconmoon قرار دهید

شما میتوانید اندازه ها را بصورت زیر تنظیم کنید (normal, large, small)


جعبه ها و رادیو

جعبه ها
رادیو ها
ورودی

سایز کوچکتر

سایز بزرگتر

استایل استروک

استایل سوئیچ


انتخاب تاریخ و زمانطرح بندی


محدوده


فرم پرداخت

نظرات مطلب

اولین نظر دهنده باشید “عناصر فرم ها”